barnevogner

RETUR FORMULAR

 

RETUR FORMULAR

 

ORDRENUMMERET: ..................................... BESTILLINGSDATO: ..............................................

FAKTURA NR: ........................................................................................................................................

NAVN OG ETTERNAVN: .....................................................................................................................

ADRESSE: .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

TLF: .................................................... EMAIL: .......................................................................................

 

Vennligst tilbakebetaling på bankkonto:

MITT BANKKONTONUMMER (IBAN): ……………..…………………………………………………….........

BANKNAVNET: …………………………………………………………………………………………………….......….

 

NAVNET PÅ PRODUKT : ………………………………………………………………………………….......…….

ANTALL : …………………………………..

PRIS med MVA : ……………………….

ÅRSAKEN RETUREN : …………………………………………………………………………………………......….

……………………………………………………………………………………………………………………………….........

Kunden kommentarer : .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Jeg erklærer at jeg er klar over betingelsene for retur av varer som er referert til i regelverket.

 


........................................................................................................

(dato, leselig signatur av kunde)